Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy

Edycja 2023

Regulamin Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy wkładaniowe Brakujące gołębie Loty treningowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty konkursowe Lotniki Aukcja

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 127471

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Regulamin 2022

Wróć do poprzedniej strony...

1. Udział w zawodach może brać każdy (poza organizatorami), kto zgłosi gołębie rocznika 2022 za pomocą formularza dostępnego na tej stronie oraz spełni pozostałe warunki określone w regulaminie Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Bałtyk (zwanego dalej MWG Bałtyk). Gołębnik, gdzie odbywać się będą zawody, znajduje się w miejscowości Jawory  k/ Slupska woj. Pomorskie.

2. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość gołębi z roku 2022 z kartą własności, z czego każdy gołąb bierze udział w rywalizacji o mistrzostwo z każdego lotu konkursowego. Opłata za pojedyncze gołębie wynosi 200 zł.

3. Opłata zgłoszeniowa (zaliczka) wynosi 100 zł od pojedynczych gołębi. Pierwsze wpłaty będą przyjmowane od 20.01.2022. Zaliczki nie podlegają zwrotowi.

Dane bankowe do wpłat:

Wojciech Roda

PKO Bank Polski S.A.

Wpłaty z kont polskich: -

Wpłaty z kont zagranicznych: -

Tytułem: "Opłata za sezon 2022 + nazwa drużyny"

4. Każdy gołąb musi być opłacony najpóźniej do pierwszego lotu treningowego. Jeśli gołębie do tego czasu nie będą opłacone, to będzie mógł kto inny opłacić.

5. Termin przyjmowania gołębi od  15.03.2022 do 15.05.2022r. Gołąb powinien mieć 30-37 dni, powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 15.06.2022r. Gołębie przesyłane na MWG Bałtyk muszą posiadać kartę własności na odwrocie której należy umieścić dane, nazwę drużyny, nr telefonu.

6. W przypadku niedostarczenia gołębi w określonym terminie, opłata wstępna (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.

7. Na MWG Bałtyk dostarczamy gołębie 30 – 37 dniowe. Gołębie zimowe nie mogą rywalizować we wspólnym gołębniku.

8. Gołębie powinny być zaszczepione przeciw paramyxowirozie i wysłane najprędzej 5-8 dni po szczepieniu. Drugie szczepienie wykonuje organizator.

9. Organizator zapewnia elektroniczną kontrolę stanu gołębnika. W dniu dostarczenia, gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.

10. Gołębie dostarczone do gołębnika MWG Bałtyk podlegają rozporządzeniom organizatora.

11. Gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej lub z oznakami chorobowymi, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, będą usunięte humanitarnie z gołębnika.

12. Każdy uczestnik MWG Bałtyk może zgłosić dowolną ilość gołębi.

13. Informujemy, że istnieje możliwość zgłaszania mniejszej liczby gołębi. Wiąże się to jednak z mniejszą szansą wygranej.

14. Plan lotów (oraganizator zastrzega prawo do zmian, szczegóły wszystkich lotów publikujemy w zakładce "Loty"):

Loty treningowe:

1 lot treningowy - 10 km

2 lot treningowy - 10 km

3 lot treningowy - 20 km

4 lot treningowy - 25 - 35 km

5 lot treningowy - 40 - 50 km

6 lot treningowy - 80 km

Odbędzie się od 1-10 lotów treningowych z odległości od 10 do 80 km.

 

Loty konkursowe:

1 lot konkursowy +/- 150 km

2 lot konkursowy +/- 250 km

3 lot konkursowy +/- 350 km

4 lot konkursowy +/- 400 km

 

Lot finałowy

lot finałowy +/- 500 km

 

15. Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji konkursowej.

16. Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej MWG Bałtyk.

17. Organizator ma prawo do:

- skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu, ze względu na trudne warunki atmosferyczne

- nie koszowania gołębi będacych w złej formie bądź takich, które wróciły dzień przed lotem (zasada nie dotyczy lotu finałowego)

- dodatkowego podlotu (treningu) w odległości do 40km, pomiędzy lotami konkursowymi.

18. Na każdy lot konkursowy, gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe, składające się z organizatora oraz chętnych uczestników MWG Bałtyk.

19. Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 21:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych (33% ogólnej sumy). W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.

20. Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warnukiem, że powróci 100% gołębi punktowanych (33% ogólnej sumy).

21. Planowana maksymalna obsada MWG Bałtyk w 2022 roku będzie wynosić 1500 sztuk gołębi młodych.

22. System nagradzania na MWG Bałtyk:

- Przy obsadzie 1500 sztuk, całkowita pula na nagrody wyniesie 50% z ogólnej zebranej kwoty ze zgłoszonych gołębi (gradacja nagród może nastąpić jeżeli nie będziemy mieli obsady gołębnika w ilości 1500 gołębi. W takiej sytuacji nagrody zostaną proporcjonalnie pomniejszone)
- Dodatkowe nagrody będą fundowane przez sponsorów

- Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie MWG Bałtyk po zakończeniu przyjmowania gołębi.

- W locie finałowym, organizator nagrodzi 150 najszybszych gołębi.

 

Loty konkursowe 1-4 (od +/-150 do +/-400 km):

1 miejsce – 1500 zł

2 miejsce – 1000 zł

3 miejsce – 500 zł

4 miejsce – 400 zł

5 miejsce – 250 zł

6 - 10 miejsce – 150 zł

11 - 20 miejsce – 100 zł

 

Lot finałowy (+/- 500 km):

1 miejsce – 40000 zł

2 miejsce – 25000 zł

3 miejsce – 15000 zł

4 miejsce – 7000 zł

5 miejsce – 6000 zł

6 miejsce – 3000 zł

7 - 10 miejsce – 1250 zł

11 - 20 miejsce – 600 zł

21 - 40 miejsce – 300 zł

41 - 60 miejsce – 250 zł

61 - 150 miejsce – 100 zł

 

23. Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 33% gołębi wkładanych na danych lot, to pozostała, nie wykorzystana na nagrody kwota, przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

24. Organizator bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją:

- zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku

- humanitarnego traktowania powierzonych gołębi

- opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami

- odpowiedniego żywienia

- prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych

- prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji

25. Gołębie zostaną zaszczepione przeciw paramyxowirozie.

26. Opiekę weterynaryjną w sezonie 2022 prowadzić będzie wyspecjalizowany lekarz weterynarii Koralewski Andrzej.

27. Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację. Cena wywoławcza gołębia to 180 zł. Suma gołębia dzielona będzie 50% na 50% między organizatorem, a współwłaścicielem gołębia. 20% to koszty aukcji. Gołębie niezlicytowane będą oddane dla chodowcy bezpłatnie. Gołębie, które nie zostaną sprzedane na aukcji lub odebrane przez właściciela przechodzą na własność organizatora.

28. Nagrody wypłacamy po zakończeniu lotu finałowego w rywalizacji drużynowej. Inne nagrody będą wypłacane do 20 dni od zakończenia lotu finałowego.

29. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

30. Od nagród trzeba odliczyć 10% podatku dochodowego od wygranych, który odprowadza organizator. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany, w zależności od obowiązujących na moment wypłacania nagród przepisów podatkowych.

31. W dniu lotu finałowego organizator zabezpiecza dla uczestników i osób towarzyszących. Przewidziane są również dodatkowe atrakcje (dostępne w galerii zdjęć).

32. Patronat nad lotem finałowym obejmuje Minister Rolnictwa.

33. W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga zarząd MWG Bałtyk, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

34. Regulamin może ulec zmianom. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona przy dostarczeniu gołębi przez uczestników.

35. Potwierdzenie uczestnictwa - dostarczenie gołębi oraz wpłata należności, jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu. Gołębie, które nie będą posiadały karty własności, nie będą przyjmowane do współzawodnictwa.

36. Rejestracja w zawodach MWG Bałtyk oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

-----

Organizatorzy:

Jerzy Klein - Lębork
tel: +48 664 041 954
email: wgpomorze@wp.pl

Wojciech Roda - Jawory
tel: +48 667 494 696
email: wgpomorze@wp.pl
 
----

Roman Zając
+46 0736936070
(kontakt w j. szwedzkim)

 ----

Adres gołębnika:

Jawory 22/2
76-248 Dębnica Kaszubska


Wspólny Gołębnik Bałtyk

Jawory 22/2
76-248 Dębnica Kaszubska

Kontakt do organizatora

Dariusz Roda
Jawory
tel: +48 603 605 863
e-mail: wgpomorze@wp.pl

Jerzy Klein
tel: +48 664 041 954
e-mail: wgpomorze@wp.pl

Kontakt w języku szwedzkim:
Roman Zając tel: +46 073 693 60 70