Edycja 2023

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy wkładaniowe Brakujące gołębie Loty treningowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty konkursowe Lotniki Aukcja

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 84961

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Wyniki na żywo

Wróć do poprzedniej strony...

System wyniki „na żywo”, to prezentacja wyników aktualnie odbywającego się lotu. Przypominamy jednak, że oficjalna lista konkursowa z danego lotu to ta, która prezentowana jest w zakładce "Loty konkursowe".

System wyników „na żywo” działa w oparciu o rejestrację wyników w systemie konstantującym. Maksymalne opóźnienie „w przesłaniu” informacji z systemu TauRIS Derby do Internetu i jej wyświetlanie wynosi 30 sekund.

Treść strony odświeża się automatycznie co 30 sekund, bez przeładownia strony


Po wpisaniu frazy, w poniższej tabeli pojawią się tylko te wiersze, które zawierają wpisaną frazę w treści kolumny "Imię i nazwisko" i/lub "Numer obrączki".


Wspólny Gołębnik Bałtyk

Jawory 22/2
76-248 Dębnica Kaszubska

Kontakt do organizatora

Dariusz Roda
Jawory
tel: +48 603 605 863
e-mail: wgpomorze@wp.pl

Kontakt w języku szwedzkim:
Roman Zając tel: +46 073 693 60 70