Edycja 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy

Edycja 2023

Regulamin Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy wkładaniowe Brakujące gołębie Loty treningowe Wyniki na żywo Lotniki na żywo Loty konkursowe Lotniki Aukcja

Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 132033

Tłumaczenie Strony

Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

Regulamin 2024

Wróć do poprzedniej strony...

Regulamin 2024

1. Udział w zawodach może brać każdy (poza organizatorami), kto zgłosi gołębie rocznika 2024 za pomocą formularza

dostępnego na tej stronie oraz spełni pozostałe warunki określone w regulaminie Międzynarodowego Wspólnego Gołębnika Bałtyk (zwanego dalej MWG Bałtyk). Gołębnik, gdzie odbywać się będą zawody, znajduje się w miejscowości Jawory k/ Slupska woj. Pomorskie.

2. Każdy uczestnik zgłasza dowolną ilość gołębi z roku 2024 z kartą własności, z czego każdy gołąb bierze udział w rywalizacji o mistrzostwo z każdego lotu konkursowego. Opłata za pojedyncze gołębie wynosi 300 zł.

3. Opłata zgłoszeniowa (zaliczka) wynosi 100 zł od pojedynczych gołębi. Pierwsze wpłaty będą przyjmowane od 01.01.2024. Zaliczki nie podlegają zwrotowi.

Dane bankowe do wpłat:

Dariusz Roda

Wpłaty z kont polskich: 60 1020 4649 0000 7302 0079 1608

Tytułem: "Opłata za sezon 2024 + nazwa drużyny"

4. Każdy gołąb musi być opłacony z chwilą przyjęcia na MWG Bałtyk. Gołębie bez potwierdzenia wpłaty nie będą przyjmowane

5. Termin przyjmowania gołębi od 01.04.2024 do 15.05.2024r. Gołąb powinien mieć 30-37 dni, powinien samodzielnie pić i jeść. Wymiana gołębi spowodowana zgonem ptaka do 01.06.2024r. Gołębie przesyłane na MWG Bałtyk muszą posiadać kartę własności na odwrocie której należy umieścić dane, nazwę drużyny, nr telefonu.Gołębie bez kart własności gołębie nie będą przyjmowan

6. Każdy dostarczony gołąb musi posiadać kartę własności i rodowód. Kartę własności należy przekazać Organizatorowi w dniu dostarczenia gołębia. Na odwrocie karty własności należy wpisać numery rodowe rodziców gołębia.
Rodowód w wersji papierowej należy przekazać Organizatorowi najpóźniej w dniu lotu finałowego. Uczestnik zobowiązuje się do uczciwego i rzetelnego wystawienia rodowodu dla gołębia, który uwzględnia wszystkie istotne informacje o gołębiu. Wystawiając rodowód uczestnik udziela gwarancji na pochodzenie gołębia.

7. W przypadku niedostarczenia gołębi w określonym terminie, opłata wstępna (rezerwacyjna) nie podlega zwrotowi.

8. Na MWG Bałtyk dostarczamy gołębie 30 – 37 dniowe. Gołębie zimowe nie mogą rywalizować we wspólnym gołębniku.

9. Gołębie powinny być zaszczepione przeciw paramyxowirozie i wysłane najprędzej 5-8 dni po szczepieniu. Drugie szczepienie wykonuje organizator.

10. Organizator zapewnia elektroniczną kontrolę stanu gołębnika. W dniu dostarczenia, gołębiom zostaną przydzielone obrączki elektroniczne.

11. Gołębie dostarczone do gołębnika MWG Bałtyk podlegają rozporządzeniom organizatora.

12. Gołębie dostarczone w złej kondycji zdrowotnej lub z oznakami chorobowymi, po wcześniejszej konsultacji z właścicielem, będą usunięte humanitarnie z gołębnika.

13. Każdy uczestnik MWG Bałtyk może zgłosić dowolną ilość gołębi.Przy zgłoszeniu minimum 5 gołębi obowiązuje 1-den rezerwowy(darmowy)

14.Gołębie rezerwowe mogą bez opłaty zastąpić gołębie zaginione do czasu rozpoczęcia lotów konkursowych.Jeśli gołębie danego uczestnika utrzymają się w komplecie na gołębniku do czasu lotów konkursowych ,wówczas uczestnik ma możliwość aktywacji gołębia rezerwowego przed 1-rwszym lotem konkursowym poprzez opłatę 300zł..Taki gołąb będzie brał udział we wszystkich lotach konkursowych

Jeśli uczestnik nie aktywuje swojego gołębia rezerwowego do czasu 1-szego lotu konkursowrgo,to wówczas ktoś inny może go aktywować wpłacając 300 zł gołąb ten będzie reprezentował danego uczestnika

W przypadku nie aktywowania gołębia rezerwowego do 1-szego lotu konkursowego ,gołąb przechodzi na własność organizatora.

15.Informujemy, że istniemożliwość zgłaszania mniejszej liczby gołębi. Wiąże się to jednak z mniejszą szansą wygranej.

16. Plan lotów (oraganizator zastrzega prawo do zmian, szczegóły wszystkich lotów publikujemy w zakładce "Loty"):

Loty treningowe:

1 lot treningowy - 10 km

2 lot treningowy - 10 km

3 lot treningowy - 20 km

4 lot treningowy - 25 - 35 km

5 lot treningowy - 40 - 50 km

6 lot treningowy - 80 km

Odbędzie się od 1-10 lotów treningowych z odległości od 10 do 80 km.

Loty konkursowe:

1 lot konkursowy +/- 150 km

2 lot konkursowy +/- 250 km

3 lot konkursowy +/- 350 km

4 lot konkursowy +/- 400 km

Lot finałowy

lot finałowy +/- 500 km

17. Loty treningowe nie liczą się do klasyfikacji konkursowej.

18. Szczegółowy wykaz miejscowości i daty lotów konkursowych oraz lotu finałowego zostaną zamieszczone na stronie internetowej MWG Bałtyk.

19. Organizator ma prawo do:

- skrócenia odległości lotu oraz zmiany terminu lotu, ze względu na trudne warunki atmosferyczne

- nie koszowania gołębi będacych w złej formie bądź takich, które wróciły dzień przed lotem (zasada nie dotyczy lotu finałowego)

- dodatkowego podlotu (treningu) w odległości do 40km, pomiędzy lotami konkursowymi.

20. Na każdy lot konkursowy, gołębie będą wkładane przez komisje wkładaniowe, składające się z organizatora oraz chętnych uczestników MWG Bałtyk.

21. Zakończenie lotów konkursowych odbywać się będzie około godziny 21:00 (w dniu wypuszczenia), pod warunkiem, że z lotu powróci 100% gołębi punktowanych (33% ogólnej sumy). W przeciwnym wypadku, zegar będzie włączony do 36 godzin od wypuszczenia gołębi, bez względu na ilość gołębi.

22. Podczas lotu finałowego system konstatujący zostanie odłączony po 48 godzinach od wypuszczenia gołębi, pod warnukiem, że powróci 100% gołębi punktowanych (33% ogólnej sumy).

23. Planowana maksymalna obsada MWG Bałtyk w 2023 roku będzie wynosić 1000 sztuk gołębi młodych.

24. System nagradzania na MWG Bałtyk:

- Przy obsadzie 1000 sztuk, całkowita pula na nagrody wyniesie 50% z ogólnej zebranej kwoty ze zgłoszonych gołębi (gradacja nagród może nastąpić jeżeli nie będziemy mieli obsady gołębnika w ilości 1000 gołębi. W takiej sytuacji nagrody zostaną proporcjonalnie pomniejszone)

- Dodatkowe nagrody będą fundowane przez sponsorów

- Ostateczna wysokość nagród zostanie podana na stronie MWG Bałtyk po zakończeniu przyjmowania gołębi.

1.Lot konkursowy. Pula 9.000zł

1 miejsce.-1000zł

2 miejsce-800zł

3 miejsce-700zł

4 miejsce-600zł

5 miejsce-500zł

6-10 miejsca- 300zł

11-20 miejsca- 200zł

21-30 miejsca-100zł

Drużyna-900zł

1m-500zł

2m-300zł

3m-100zł

2.Lot Konkursowy Pula 14.000zł

1 miejsce-1700zł

2 miejsce-1300zł

3 miejsce-1000zł

4 miejsce-800zł

5 miejsce-700zł

6-10 miejsca-500zł

11-20 miejsca-300zł

21-30 miejsca-150zł

Drużyna-1500zł

1m-700zł

2m-500zł

3m-300zł

3.Lot konkursowy 20.000zł

1 miejsce-2500zł

2 miejsce-1900zł

3 miejsce-1400zł

4 miejsce-1000zł

5 miejsce-900 zł

6-10 miejsce-800zł

11-20 miejsce- 400zł

21-30 miejsce-200zł

Drużyna-2300zł

1m-1000zł

2m-800zł

3m-500zł

4.Lot konkursowy (Połfinał) 30.000zł

1 miejsce-4300zł

2 miejsce-3500zł

3 miejsce-2400zł

4 miejsce-1800zł

5 miejsce-1500zł

6-10 miejsce-1000zł

11-20 miejsce-500zł

21-30 miejsce-300zł

Drużyna-3500zł

1m-1400zł

2m-1200zł

3m-900zł

5.Lot konkursowy (Finał) 45.000zł

1 miejsce-7500zł

2 miejsce-5500zł

3 miejsce-4000zł

4 miejsce-3000zł

5 miejsce-2500zł

6-10 miejsce-1500zł

11-20 miejsce-600zł

21-30 miejsce-400zł

Drużyna-5000zł

1m-2000zł

2m-1600zł

3m-1400zł

Lotniki 1-10 miejsca Podsumowanie sezonu

1 miejsce-3000zł

2 miejsce-2000zł

3 miejsce-1500zł

4 miejsce-1200zł

5 miejsce-1000zł

6 miejsce-900zł

7 miejsce-800zł

8 miejsce-700zł

9 miejsce-600zł

10 miejsce-500zł

Drużyna-Podsumowanie Sezonu

1 miejsce-3000zł

2 miejsce-2000zł

3 miejsce-1500zł

4 miejsce-1200zł

5 miejsce-1000zł

6 miejsce-900zł

7 miejsce-800zł

8 miejsce-700zł

9 miejsce-600zł

10 miejsce-500zł

25. Jeżeli z lotu finałowego nie powróci zakładana liczba 33% gołębi wkładanych na danych lot, to pozostała, nie wykorzystana na nagrody kwota, przechodzi do puli nagród kolejnego sezonu.

 

 

 

 

26. Organizator bierze na siebie niżej wymienione obowiązki związane z organizacją:

- zakwaterowania gołębi we wspólnym gołębniku

- humanitarnego traktowania powierzonych gołębi

- opieki weterynaryjnej nad powierzonymi gołębiami

- odpowiedniego żywienia

- prawidłowej organizacji lotów treningowych oraz konkursowych

- prowadzenia i zamieszczania na stronie internetowej odpowiedniej dokumentacji z przebiegu rywalizacji

27. Gołębie zostaną zaszczepione przeciw paramyxowirozie.

28. Po ostatnim locie konkursowym gołębie będą przeznaczone na licytację. Cena wywoławcza gołębia to 180 zł. Suma gołębia dzielona będzie 50% na 50% między organizatorem, a współwłaścicielem gołębia. 20% to koszty aukcji. Gołębie niezlicytowane przechodzą na własność organizatora.

29. Nagrody wypłacamy po zakończeniu lotu finałowego w rywalizacji drużynowej. Inne nagrody będą wypłacane do 20 dni od zakończenia lotu finałowego

30. Od nagród wysyłanych na konta zagraniczne będzie potrącana prowizja bankowa.

31. Od nagród trzeba odliczyć 10% podatku dochodowego od wygranych, który odprowadza organizator. Zastrzegamy sobie możliwość zmiany, w zależności od obowiązujących na moment wypłacania nagród przepisów podatkowych.

32. W dniu lotu finałowego organizator zabezpiecza dla uczestników i osób towarzyszących. Przewidziane są również dodatkowe atrakcje (dostępne w galerii zdjęć).

33. Patronat nad lotem finałowym obejmuje Minister Rolnictwa.

34. W przypadku strat gołębi (loty, padnięcia, obloty wokół gołębnika i inne) organizator nie zwraca dokonanych wpłat za udział. Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga zarząd MWG Bałtyk, a jego decyzja będzie nieodwołalna.

35. Regulamin może ulec zmianom. Ostateczna wersja zostanie przedstawiona przy dostarczeniu gołębi przez uczestników.

36. Potwierdzenie uczestnictwa - dostarczenie gołębi oraz wpłata należności, jest jednoznaczna z zaakceptowaniem regulaminu. Gołębie, które nie będą posiadały karty własności, nie będą przyjmowane do współzawodnictwa.

37. Rejestracja w zawodach MWG Bałtyk oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora dla potrzeb niezbędnych do rejestracji oraz przyszłych działań (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).

-----

Organizatorzy:

Dariusz Roda - Jawory

tel: +48 603 605 863

email: wgpomorze@wp.pl

----

Kontakt w języku szwedzkim:

Roman Zając

+46 0736936070

----

Adres gołębnika:

Jawory 22/2

76-248 Dębnica Kaszubska


Uzupełnienie Regulaminu

dodajemy na sezon 2024 rywalizacje drużynową,Punkty zdobywać będą trzy pierwsze gołebie z każdej drużyny.


Wspólny Gołębnik Bałtyk

Jawory 22/2
76-248 Dębnica Kaszubska

Kontakt do organizatora

Dariusz Roda
Jawory
tel: +48 603 605 863
e-mail: wgpomorze@wp.pl

Jerzy Klein
tel: +48 664 041 954
e-mail: wgpomorze@wp.pl

Kontakt w języku szwedzkim:
Roman Zając tel: +46 073 693 60 70